Voor iedere verzamelaar is de catalogus een belangrijk instrument boordevol informatie. Ook hier heb je diverse mogelijkheden, de meest gebruikte catalogi zijn ongetwijfeld de landen-catalogi, er zijn ook wereldcatalogi met meerdere landen in 1 boek en er bestaan ook thema-catalogi.

OBP 2015

De Officiële Belgische Postzegelcatalogus (OBP) 

 Wat vindt je zoal in de Officiële Belgische Postzegelcatalogus ? Eerst en vooral een volledig overzicht van alle postzegels die in België uitgegeven zijn sinds 1849. Iedere postzegel wordt afgebeeld, met soms een extra afbeelding wanneer de zegel ook bestaat met een belangrijke afwijking (een andere kleur bijvoorbeeld).

De zegels zijn gerangschikt en genummerd in volgorde van uitgifte. Postzegels die in een reeks uitgegeven werden, worden in de catalogus als reeks vermeld, tevens wordt iedere zegel apart vermeld. Per zegel wordt de cataloguswaarde vermeld voor postfris, scharnier (tot 1960), gestempeld en op brief (tot 1960).

Bij iedere uitgifte vindt je een korte beschrijving van de gelegenheid waar voor de zegel(s) werd(en) uitgegeven, bij iedere zegel wordt eveneens het onderwerp vermeld.

Naast de uitgiftedatum, vindt je ook heel wat technische gegevens, tanding, oplage, drukprocédé, aantal platen enz. Tevens wordt de cataloguswaarde van de ongetande zegels, FDC, maximumkaart, ministervelletje en eventueel luxevelletje meegegeven.

Variëteiten Rood Kruis in de OBPVariëteiten worden uiteraard ook vermeld, met hun cataloguswaarde, ter aanvulling van de beschrijving, wordt op de afbeelding van de zegel met rondjes aangegeven waar je de variëteiten kan aan treffen.

Na de 'gewone zegels', vindt je de overige rubrieken (nevenrubrieken) zoals spoorwegzegels, luchtpostzegels, voorafgestempelde zegels, automaatzegels enz, allen op dezelfde manier als de gewone zegels. Tot slot vindt je er ook voerzichten van volledige jaargangen, blokken en langlopende reeksen.

 

 

 

Overige postzegelcatalogi

We denken dan vooral aan de Michel en Yvert et Tellier catalogi, naast de Belgische de meest bekende catalogi in België. Beide uitgevers geven catalogi van zowat de hele wereld uit, deze catalogi gevenwel een volledig overzicht, maar zeer summier en niet alle zegels staan afgebeeld.