Een postzegel is een klein stukje papier dat op een zending gekleeft wordt, zo betaal je voor het werk van de post. De post doet zijn best om mooie postzegels uit te geven, en zo werd de postzegel al snel een verzamelobject. Het verzamelen van postzegels wordt filatelie genoemd, een woord dat voor het eerst opduikt in 1864 in een Frans postzegelblad.

De eerste postzegel

Penny Black - de eerste postzegel

De eerste postzegel werd uitgegeven in Groot-Brittannië op 6 mei 1840. Het was een zwarte zegel met een waarde van 1 penny, de zegel werd bekend als de Penny Black. Aanvankelijk werd deze zegel alleen in Londen gebruikt, daarna in heel Groot-Brittannië. Op de postzegel staat een beeltenis van de toenmalige koningin Victoria. Voor de Penny Black was het de gewoonte dat de ontvanger van een poststuk het port betaalde, Sir Rowland Hill, de ontwerper van de eerste postzegel, draaide dat principe om en liet de afzender vooruit betalen voor het port. De postzegel op de zending is het bewijs van betaling. Met de stempel wordt de zegel ontwaard zodat hij niet opnieuw kan gebruikt worden.

België

De eerste Belgische postzegels

9 jaar later volgde België als tweede land met de uitgifte van de eerste reeks postzegels met de afbeelding van Koning Leopold I. De reeks bestond uit 2 zegels, een bruine van 10 centimes en een blauwe van 20 centimes. In die tijd was het drukprocédé nog niet zo geperfectioneerd als nu, dat verklaart waarom deze zegels in een aantal kleurvarianten bestaan. De zegels waren ongetand (de eerste getande zegels in België zijn uitgegeven in 1863) en werden met een schaar geknipt.

 

 

Nederland

Enkele jaren later volgde ook Nederland, de eerste Nederlandse postzegel werd uitgegeven op 1 januari 1852, met een afbeelding van Koning Willem III.