VariëteitEen variëteit is een drukfout die regelmatig terugkomt en steeds op dezelfde plaats in het vel.  De fout wordt meestal veroorzaakt door een onzuiverheid op de drukplaat of -rol, zoals een stofje of een lichte beschadiging van deze plaat of rol.

De variëteit komt voor in een gedeelte van de oplage of in de volledige oplage.  In de catalogus staat bij de meeste variëteiten vermeld op welke plaat en op welke zegel de variëteit voorkomt.  P1, z21 betekent dat de variëteit voorkomt om plaat 1, zegel 21.

VarieteitDe zegel met de variëteit krijgt dezelfde nummer als de gewone zegel, gevolgd door een -V.  Wanneer er meerdere variëteiten van dezelfde zegel zijn, komt daar een nummer bij (V1).

Om in aanmerking te komen als variëteit moet de “afwijking” goed zichtbaar zijn met het blote oog en moeten er minstens drie exemplaren kunnen voorgelegd worden.

Zwart-wit velletjes zijn reproducties van Belgische postzegels, gedrukt op een blaadje in zwart-wit. Ze zijn voorzien van een droogstempel van de Regie der Posterijen. Er bestaan 2 soorten, uit de postagenda en uit tentoonstellingsagenda's.

Aanhangsel aan een postzegel (met de vermelding ”niet bestellen op zondag”) dat kan afgescheurd worden afhankelijk van het bedoelde gebruik.

De laatste jaren verkopen de posterijen steeds meer postzegels met zelfklevende gom. Deze postzegels hoeven niet te worden bevochtigd, maar kan je eenvoudig van de ondergrond halen en  op het te versturen poststuk plakken. Hierbij is dezelfde techniek gebruikt als het geval is bij een sticker.

Een watermerk is een merkteken in het papier. Bij het aanmaken van het papier wordt een verdunning aangebracht door middel van pressing.  De meeste watermerken ontdekt men door de zegel op een zwarte ondergrond te leggen met de gomzijde naar boven en er dan eventueel enkele druppels lichte benzine (680°) op aan te brengen. Er bestaan ook moderne apparaten om het watermerk op te zoeken.