Een luxevelletje is gedrukt op speciaal zwaar papier (gekartonneerd), ter gelegenheid van een bijzondere postzegeluitgifte.  Meestal wordt er één luxevelletje per jaar uitgegeven.

De luxevelletjes zijn niet te koop in het postkantoor maar worden door De Post geschonken aan personaliteiten.  De luxevelletjes hebben een zeer kleine oplage.

Luxevelletje

Luchtpostzegels werden uitgegeven voor post die per vliegtuig vervoerd werd, meestal over langere afstand. In België werden de eerste luchtpostzegels uitgegeven in 1930. Aanvankelijk waren luchtpostzegels bedoeld voor aanvullende frankering ter voldoening van het verschuldigde luchtrecht naast de gewone frankering. In België werd de uitgifte van luchtpostzegels in 1958 stopgezet.

Luchtpostzegel

Kopstaande zegels zijn zegels die gedrukt werden in vellen waar telkens de  tweede zegel op zijn kop staat, zo  ontstaan  er  samenhangende  paren met 1 zegel rechtop, en de andere ondersteboven.

Kopstaande zegelsKopstaande zegels

Kopstaande zegels met tussenpaneel zijn precies zoals de kopstaande zegels, maar nu is er tussen de zegels een paneel, meestal gewoon blanco.

Kopstaande met tussenpaneel

Kilopost zegels werden verkocht om pakjes tot 30 kg te versturen. Er waren verschillende kilopost zegels voor het binnenland en het buitenland. Vanaf 2007 werden de kilopost zegels vervangen door de Taxipost vignetten.Kilopost