Een curiositeit is een fout of afwijking ontstaan tijdens de productie.  Een curiositeit kan een drukfout, een snijfout of een tandingfout zijn.

In tegenstelling tot een variëteit komt een curiositeit niet altijd op dezelfde plaats in een vel voor.

Ze komt slechts sporadisch voor.

Curiositeit

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd alle postverkeer onder militaire controle geplaatst.  Aanvankelijk werden  hiervoor  Duitse postzegels overdrukt met 'Belgien', later werden het Belgische postzegels met een opdruk.

Bezettingszegel

 

 

 

in onze webwinkel vindt u meer bezettingszegels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er bestaan allerlei combinaties van kopstaande zegels met pubs, of met een tussenpaneel, het gaat hier dikwijls om 4 samenhangende postzegels.

Kopstaande zegels Koning BoudewijnKopstaande zegel met pub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstzegels werden tussen 1929 en 1982 gebruikt door de NMBS voor haar briefwisseling die per gewone post verstuurd werd in België. De NMBS kocht deze zegels aan bij de Belgische post, aanvankelijk werden gewone zegels overdrukt met een vliegend wiel, later met een 'B' in een ovaal. Vanaf 1946 werden de zegels ontworpen met een 'B' in een ovaal.

Dienstzegel

Zegels voor Reisgoed waren bedoeld om bagage te  versturen, en dateren uit dezelfde periode  als de dagbladzegels.

Postzegel voor reisgoed - bagage